Jubileuszowa procesja w Uroczystość Bożego Ciała
Źródło: Redakcja GPI
19.06.2019.   
19.06.2019.

W 1959 roku odbyła się pierwsza, po wojnie, miejska procesja eucharystyczna. Przewodniczył jej abp Bolesław Kominek, metropolita wrocławski. Było to ważne wydarzenie w procesie jednoczenia mieszkańców Głogowa i odbudowy miasta, w którym wówczas nadal trwało usuwanie zgliszczy, o czym świadczą fotografie i zapis w kronice parafialnej: „W dalszym ciągu wywozi się ziemię i gruz z placu”.

20 czerwca po Mszy św. w kościele pw. Bożego Ciała o godz. 9.00 po raz 60. wyruszy miejska procesja.

Będzie jej przewodniczył biskup diecezjalny Tadeusz Lityński, który wygłosi homilię przy trzecim ołtarzu, przy pomniku Jana Pawła II, utworzonym na fundamentach kościoła św. Piotra – XII-wiecznej romańskiej bazyliki, najstarszego kościoła parafialnego lewobrzeżnej części Głogowa.


Wieczorem, o godz. 20.00, po raz trzeci odbędzie się Głogowski Wieczór Chwały. W tym roku głogowscy muzycy wystąpią na scenie na Rynku. Będzie to okazja do posłuchania chrześcijańskich utworów w wykonaniu głogowskich muzyków.


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), obchodzona przez Kościół katolicki od XIII wieku jest uczczeniem Boskiego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to uroczyste podziękowanie Chrystusowi za  niezwykły dar przeistoczenia (przemieniania) chleba w Ciało Pańskie, a wina w Krew Pańską.

Spełniła się w ten sposób obietnica: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 20).

Boże Ciało zostało ustanowione na pamiątkę cudu w Bolsenie w 1263 roku, gdy hostia, którą kapłan uniósł nad ołtarzem zaczęła krwawić. W Polsce pierwsza z procesji Bożego Ciała przeszła ulicami Krakowa w roku 1320 i prawdopodobnie w tym samym roku lub niedługo potem podobne procesje urządzono w Gnieźnie, Poznaniu, Wrocławiu, Płocku. Ceremoniał katedry płockiej, pochodzący z XIV w., podaje pierwszy opis takiej procesji w Polsce.

W 1391 r. papież Bonifacy IX nakazał obchodzić Boże Ciało wszędzie, gdzie dotąd tego nie czyniono.

Boże Ciało jest to święto całego Kościoła, który powstaje i gromadzi się podczas „łamania chleba”. W tym dniu ulicami miast i wsi przechodzą procesje eucharystyczne do czterech ołtarzy, przy których czytane są odpowiednie fragmenty Ewangelii. Okna budynków znajdujących się na trasie procesji ozdabiane są symbolami eucharystycznymi, obrazami religijnymi i kwiatami.

Kościół od samych początków dawał wyraz swojej wierze w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i dlatego Eucharystię uczynił centralnym ośrodkiem kultu Nowego Przymierza.

Skoro w Najświętszym Sakramencie jest obecne Ciało i Krew Pana Jezusa, to jest i Jego Osoba, jest On cały. Nie ma bowiem ciała Pana Jezusa osobno poza Jego Osobą. Według nauki Kościoła Pan Jezus jest obecny w Eucharystii pod każdą widzialną cząstką konsekrowanej Hostii. Dlatego z taką troskliwością kapłan uważa, aby najmniejsze okruchy zebrać do kielicha, spłukać winem i spożyć.

Pan Jezus jest cały i żywy tak pod postacią chleba, jak i pod postacią wina. Gdzie jest bowiem prawdziwe Ciało Chrystusa, tam jest i Jego Krew i cała Jego osoba. Podobnie, gdzie jest Krew Pana Jezusa, tam jest i Jego Ciało. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się na słowach Jezusa: „To jest Ciało moje... To jest Krew moja” (Mk 14,22.24).

Wychodząc w uroczystość Bożego Ciała na ulice z procesją, której centrum jest Najświętszy Sakrament, dziękujmy  Bogu za dar Eucharystii, prośmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszych rodzin, naszej parafii i Ojczyzny.

Pamiętajmy, że przeżywanie uroczystości Bożego Ciała to nie tylko przejście w procesji lecz przede wszystkim przyjęcie Chrystusa w komunii św. do swego serca. "Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6, 54).