I LO wciąż najlepsze. Są wyniki matur
Źródło: Redakcja GPI
04.07.2019.   
04.07.2019.

Czterech na pięciu maturzystów z powiatu głogowskiego zdało maturę w 2019 roku. Najlepiej, kolejny rok z rzędu, poradzili sobie absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie.

Zdecydowana większość głogowskich maturzystów największy stres ma za sobą. Dzisiaj ogłoszono bowiem wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości. Średnia zdawalność w powiecie głogowskim w liceach wyniosła 81,2%, a w technikum 71,1%. To jednak mniej niż wyniosła średnia w całym województwie dolnośląskim (kolejno 85,5% oraz 66 %).


Spośród głogowskich szkół średnich ponownie najlepiej poradzili sobie maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego, gdzie pozytywny wynik egzaminu zobaczyło dzisiaj 99% uczniów. Pięć punktów procentowych niższy wynik zdawalności osiągnęło II głogowskie liceum. A najlepszą trójkę domyka Zespół Szkół Politechnicznych świadectwa dojrzałości mogło dzisiaj odebrać 86,5% absolwentów.

Pozostałe placówki osiągnęły następujące wyniki: Zespół Szkół Ekonomicznych - 74,7% (najlepiej od trzech lat), Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 71,4 % liceum oraz 55 % w technikum, Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych - 61,3%, a Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego - 59,4%. Najsłabszy wynik uzyskał Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych. Tutaj maturę zdało 55,9% osób.