Dodatkowe miejsca w żłobku
Źródło: Redakcja GPI
08.07.2019.   
08.07.2019.

Od 15 lipca rodzice lub prawni opiekunowie będą mogli składać Karty zgłoszenia dzieci na wolne miejsca w Żłobku Miejskim nr 1 przy ul. Andromedy 23.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 15 do 24 lipca w godzinach 8 - 15. Po zakończeniu przyjmowania wniosków Komisja Weryfikacyjna sprawdzi poprawność złożonych wniosków. 

29 lipca ok. godz. 12 ogłoszona zostanie informacja o wynikach rekrutacji - lista dzieci przyjętych oraz lista rezerwowa (10 osób).

Od 30 lipca do 6 sierpnia do godz. 15 rodzice będą mogli potwierdzić wolę zapisania dziecka do żłobka.
W dniach 1 - 6 sierpnia będzie można wnosić do dyrektora żłobka odwołań od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do żłobka.


W poniższym linku zamieszczony jest regulamin rekrutacji (ZARZĄDZENIE) oraz dokumenty, jakie należy wypełnić, aby ubiegać się o miejsce dla dziecka w żłobku (ZAŁĄCZNIKI).

http://www.glogow.pl/urzad/index.php/ogloszenia/2262-fdgfgfgfg

Źródło: Żłobek Miejski nr 1