Od soboty objazd na DK12
Źródło: Redakcja GPI
11.07.2019.   
11.07.2019.

Uwaga kierowcy. Jak informuje zarządca drogi, od 13 lipca 2019 roku w związku z robotami modernizacyjnymi na DK 12 w rejonie skrzyżowania tej drogi z drogą w kierunku Kurowic, nastąpi całkowite zamknięcie ruchu na odcinku od granic Głogowa do remontowanego skrzyżowania.

Całkowicie wyłączony z ruchu zostanie odcinek  drogi nr 12 od skrzyżowania ulic: Piłsudskiego z Wojska Polskiego w Głogowie aż za skrzyżowanie, które będzie remontowane. Objazdy zostaną wyznaczone drogą wojewódzką 329 w kierunku Jerzmanowej. Również od strony Jerzmanowej będzie możliwy dojazd do Kurowic i miejscowości położonych w pobliżu. Wykonawca robót planuje zakończenie remontu za dwa miesiące.

- Kierowców prosimy o wzmożoną uwagę w trakcie jazdy oraz o bezwzględne stosowanie się do, znaków i sygnałów ustawionych na drogach dojazdowych, poleceń służb porządkowych oraz cierpliwość i wzajemną wyrozumiałość - informuje oficer prasowy KPP Głogów Bogdan Kaleta.

Trasa objazdu przebiega:
- drogą krajową nr 12 (ul. Piłsudskiego) w Głogowie
- drogą wojewódzką nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do węzła Głogów Południe - drogą wojewódzką nr 333 od węzła Głogów Południe – do skrzyżowania z drogą 298
Projektowany objazd nakłada się częściowo z istniejącym obecnie zalecanym objazdem do m. Nowa Sól i Głogów w związku z remontem drogi wojewódzkiej nr 292, przebiegającym odcinkiem drogi krajowej nr 12 (na odcinku planowanego zamknięcia skrzyżowania). Zalecany objazd zostaje zastąpiony objazdem dla wszystkich użytkowników drogi  w związku z zamknięciem drogi nr 12.


Zaprojektowano objazd do Głogowa w ciągu drogi ekspresowej S3 dla pojazdów jadących od węzła Głogów Zachód (zamknięta dk 12 do Głogowa) do Głogów Południe na objazd drogą nr 329.
Korekty wymaga tablica F-8 ustawiona w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej 292 i 333 koło węzła Nowa Sól Południe oraz w Głogowie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 292 i ul. Sikorskiego . Tablice pokazano na rys. nr 12 i 13. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót, powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót. Zastosowane lampy wczesnego ostrzegania muszą mieć średnicą min. 200 mm oraz nadawać błyski z częstotliwością 30+-5 błysków na minutę, a czas błysku i natężenie emitowanego światła powinno być widoczne ze wszystkich stron z odległości co najmniej 1000 m, przy dobrej przejrzystości powietrza. Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy odblaskowe. Zapory drogowe powinny być pokryte po obu stronach pasami białymi i czerwonymi na przemian.