Dudkowiak: Chcemy aby każdy absolwent znalazł odpowiednią dla siebie szkołę
Źródło: Redakcja GPI
16.07.2019.   
16.07.2019.

W roku szkolnym 2019/2020 o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat głogowski ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Postępowanie rekrutacyjne dla wskazanych grup prowadzone jest równolegle, jednak szkoły będą tworzyć oddzielne klasy według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Uczniowie mogą zostać przyjęci do liceum, technikum szkoły branżowej I stopnia.
 
W powiecie głogowskim - pomimo trudności - jakie niesie za sobą reforma edukacji, rekrutacja przebiegła bardzo sprawnie. W dniu wczorajszym Starosta Głogowski – Jarosław Dudkowiak oraz Naczelniczka Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Głogowie, wzięli udział w całodniowej symulacji, pozwalającej na wstępne określenie wyniku naboru.

- Staraliśmy się, w taki sposób podejmować decyzje, aby każdy absolwent znalazł odpowiednią dla siebie szkołę. Reasumując w kategorii szkół podstawowych wstępna liczba kandydatów to 1214, w tym 1166 osób przyjętych do szkół naszego powiatu, a 48 nieprzydzielonych. Wolnych miejsc pozostało 52. Natomiast, absolwentów gimnazjum aplikowało 995, przydzieliliśmy łącznie 918 osób, osób nieprzydzielonych 77, a miejsc 35. Już na tym etapie zwiększyliśmy liczbę oddziałów –  dla absolwentów gimnazjum z 29 do 31, z kolei dla absolwentów szkół podstawowych z 37 do 39.  – twierdzi Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak.Szkoły działające na terenie powiatu głogowskiego, od godzinnych porannych podają do wiadomości listy osób zakwalifikowanych. Do dnia 24.07.2019 roku absolwenci dostarczać będą do szkół oryginały świadectw ukończenia szkół oraz wyniki egzaminu. Lista osób przyjętych zostanie wywieszona w szkołach 25.07.2019 roku.

-Niezwykle istotny jest nabór uzupełniający, który rozpocznie się 26.07.2019roku i potrwa do końca sierpnia. Dopiero ta zmienna pozwoli nam podjąć decyzję w zakresie tworzenia dodatkowych oddziałów. I tak też będziemy postępować, aby żaden z absolwentów nie pozostał bez możliwości kształcenia w naszym powiecie – dodaje Starosta Głogowski.