KGHM Polska Miedź wspiera inicjatywy prorodzinne
Źródło: Nadesłane
25.07.2019.   
25.07.2019.
KGHM Polska Miedź, realizując politykę społecznej odpowiedzialności, we współpracy ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź, zaprosił samorządowców do udziału w konferencji „Uzasadnienie i sposoby efektywnego wspierania rodziny w samorządzie terytorialnym”. Spółka prowadzi aktywne działania wspierające inicjatywy prorodzinne.

Konferencja zgromadziła prezydentów i burmistrzów miast, wójtów, starostów i urzędników z Zagłębia Miedziowego. W obecności ekspertów poruszano tematy kryzysu demograficznego, rozwoju firm rodzinnych i rynku pracy oraz poruszano kwestię globalnych trendów społecznych i technologicznych.

– Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi element DNA naszej firmy. Zaangażowaliśmy się w tę konferencję i cykl inicjatyw prorodzinnych, bo te obszary wpływają na naszą działalność. Pracownik szczęśliwy i mający mniej problemów prywatnych jest pracownikiem wydajniejszym i lepiej zmotywowanym. I na tym nam zależy – powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński w wystąpieniu otwierającym konferencję.

Zofia Dzik z Fundacji Humanites, która w swojej prezentacji mówiła o człowieku i rodzinie w kontekście rynku pracy zwróciła uwagę na rolę pracodawców w tym kontekście. – Inwestycja w dobrze funkcjonującą rodzinę jest adekwatną odpowiedzią na piętrzące się wyzwania współczesności oraz problemy społeczne. Oprócz oparcia się na rodzinie konieczne jest zaangażowanie szerokiego grona sojuszników z obszaru samorządu, kultury i mediów, edukacji i biznesu. W myśl afrykańskiego przysłowia „aby wychować jednego człowieka potrzebna jest cała wioska” – uzasadniała.

KGHM prowadzi aktywną politykę społecznej odpowiedzialności, uwzględniając w swoim działaniu szeroki kontekst potrzeb społecznych i wyzwań związanych ze zmianami demograficznymi. Wsparcie inicjatyw prorodzinnych, Spółka realizuje m.in. poprzez system świadczeń socjalnych, wsparcie w obszarze HR oraz zaangażowanie w wydarzenia umożliwiające rodzinne spędzanie czasu wolnego.