2 hektary w ogniu
¬ródło: Redakcja GPI
28.07.2019.   
28.07.2019.

 

Strażacy z całego powiatu głogowskiego walcz± z żywiołem. Do pożaru w Kulowie dysponowane s± wszystkie dostępne jednostki OSP.