Podzielili chleb i docenili pracę rolników
Źródło: Redakcja GPI
25.08.2019.   
25.08.2019.

Gmina Kotla podtrzymuje ważną tradycję i z dużą dbałością o szczegóły przygotowuje z roku na rok Święto Plonów. Kolorowy Korowód prowadzony był przez sołectwo Chociemyśl, tegorocznego gospodarza. Tu na pierwszym planie była „przepiórka”, tak nazywano pozostawianą na polu niewielką niezżętą kępę zboża. Tradycja ludowa widoczna była też w samych, misternie uplecionych wieńcach, tu nie zabrakło czterech podstawowych gatunków zbóż, owoców, ziół, warzyw.

Chleb tego dnia tak symboliczny i ważny został podarowany Wójtowi Gminy Kotla Łukaszowi Horbatowskiemu, przez Starostów Wiesława Lektarskiego i Agnieszkę Krupę, by dzielił go sprawiedliwie i gospodarnie. Po poczęstowaniu gości chlebem dożynkowym, nastąpiło ośpiewanie wieńców. W Dożynkach wzięli udział między innymi poseł na Sejm RP Wojciech Zubowski, Anna Brok zastępca dyrektora Kancelarii Sejmiku Wojewódzkiego i starosta głogowski Jarosław Dudkowiak.


Na scenie tego dnia tłumnie przybywający mieszkańcy mogli obserwować między innymi Orkiestrę Zakładową Huty Miedzi Głogów i Zespoły Folklorystyczne Wrzos, Skidniowianie i Grochowiczanki.

Wieczorną część święta umilili koncertami zespoły Veegas i Koneser.