OSP Kotla otrzymała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy
Źródło: Redakcja GPI
28.08.2019.   
28.08.2019.Fundacja KGHM Polska Miedź przekazała druhom z Kotli średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Dzisiaj (28.08) przy remizie strażackiej OSP odbyło się jego uroczyste przekazanie.

- „Jednostka OSP Kotla wzbogaciła się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes-Benz, który jest darowizną Fundacji KGHM Polska Miedź. Dotychczas służył on ratownikom Jednostki Ratownictwa Górniczo – Hutniczego Wydziału I Straży Pożarnej KGHM Polska Miedź SA, a od dziś będzie pomagał w służbie naszych druhów ochotników”- mówił wójt Łukasz Horbatowski.

- „Pozyskany samochód bez wątpienia przyczyni się to do poprawy warunków pracy naszych strażaków, zwiększy skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, a tym samym poprawi bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy”- dodał Prezes OSP Kotla Krzysztof Skiba.


Tego dnia goście mogli też obejrzeć remizę strażacką OSP Kotla, która była remontowana od 2012 roku. Remiza zmieniła swój wygląd nie do poznania.

Przypomnijmy, że  jednostka OSP Kotla od 2011 r. włączona jest do Krajowego Systemu  Ratowniczo-Gaśniczego. Gmina Kotla charakteryzuje się dużym zalesieniem, ponad 40 % powierzchni gminy stanowią lasy. Sam KGHM na tym terenie posiada ponad 700 hektarów gruntów leśnych i ekologicznych.   


W wydarzeniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Pan Wojciech Zubowski, Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji w KGHM Polska Miedź SA Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, Dyrektor Naczelny Jednostki Ratownictwa Górniczo – Hutniczego KGHM Polska Miedź SA Piotr Walczak, Dyrektor ds. Technicznych Jednostki Ratownictwa Górniczo – Hutniczego KGHM Polska Miedź SA Sebastian Rakowiecki, Szef Kompleksu Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Górniczo – Hutniczego Głogów Marek Aleksandrowicz, Kierownik Wydziału  I Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Górniczo – Hutniczego KGHM Polska Miedź SA  Tadeusz Sadowski, Dowódca Jednostki Ratownictwa Gaśniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie mł. bryg. Artur Rokaszewicz, Prezes Zarządu Powiatowego i Gminnego Związku OSP RP Karol Skowroński oraz Przewodnicząca Rady Halina Przybylska.