Grębocice w trosce o zdrowie kobiet
Źródło: Redakcja GPI
05.09.2019.   
05.09.2019.
Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie organizuje specjalną konferencję inaugurującą miesiąc profilaktyki raka sutka. Gmina Grębocice, aby zachęcić mieszkanki do udziału w przedsięwzięciu, przygotowała specjalną ofertę. Dla pierwszych 50 kobiet, które zgłoszą zamiar udziału, władze samorządu przygotowały darmową podwózkę.

Chęć uczestnictwa należy zgłosić do Urzędu Gminy Grębocice, osobiście w  pok. nr 19 lub telefonicznie tel. 768325306. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16.09.2019 r. W trakcie konferencji będzie można nie tylko wysłuchać ciekawych wykładów, ale skorzystać z możliwości pomiaru składu ciała. Konferencja odbędzie się 27 września o godzinie 16:00.