Bezrobotnych coraz mniej
Źródło: Redakcja GPI
26.09.2019.   
26.09.2019.

Powiatowy Urząd Pracy kolejny raz chwali się spadkiem liczby osób bezrobotnych. W sierpniu zarejestrowanych w pośredniaku było mniej o 143 osoby.

Głogowski pośredniak podkreśla, że spadające są nasilone działania podjęte przez PUP Głogów polegające na weryfikacji osób pod kątem zdolności i gotowości do podjęcia pracy. To w dużej mierze miało spowodować, że tylko w ciągu jednego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o blisko 150 osób.

 
Na koniec sierpnia w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2.280 osób. W porównaniu z ubiegłym rokiem to spadek o ponad 400 osób. Największą liczbę bezrobotnych stanowią głogowianie (1581 osób). W gminie Głogów takich osób jest 171, Jerzmanowej 122, Kotli 155, Żukowicach 143, a najmniej w Pęcławiu 108.