Ruszył SKS
Źródło: Redakcja GPI
04.10.2019.   
04.10.2019.

Po przerwie wakacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotli ruszył program „Szkolny Klub Sportowy”. W SKS bierze udział 48 uczniów, którzy są  podzieleni na 3 grupy.

- Grupa pierwsza to grupa dla dziewcząt, w ramach której odbywają się zajęcia taneczne i ogólnorozwojowe, druga, to grupa chłopców – sportowa. Natomiast trzecia jest grupą mieszaną z zajęciami ogólnorozwojowymi. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. W 2019 roku  planuje się aż 210 godzin zajęć.
To kolejny rok, gdy dzieci z terenu naszej Gminy korzystają tego programu - mówi Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski - A dodatkowe zajęcia z pewnością przynoszą wymierne efekty
w poprawie ich rozwoju fizycznego.


Zajęcia umożliwiają dzieciom podjęcie dodatkowej aktywności fizycznej  i prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół i opłacane są przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.  Sala sportowa udostępniana jest nieodpłatnie przez Gminę Kotla.