Jubileusz Domu Pomocy Społecznej „Magnolia”
Źródło: Redakcja GPI
05.10.2019.   
05.10.2019.

Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie działa na rzecz mieszkańców powiatu głogowskiego już od 35lat. Swój jubileusz pracownicy i ich podopieczni świętowali w czwartek w Miejskim Ośrodku Kultury. Były życzenia dla całej kadry i liczne prezenty dla placówki i jej mieszkańców.

Uroczystość była okazją do przypomnienia działań podejmowanych przez DPS i docenienia ciężkiej pracy pracowników. Złote Herby Powiatu starosta Jarosław Dudkowiak wręczył Jolancie Kaczmarek, Brygidzie Kruszyńskiej, Kamili Koźbiał, Danucie Woźniak, Dorocie Mikołajek i Annie Dudki.

Uroczysta gale zwieńczył program artystyczny i tort.


Dom Pomocy Społecznej Magnolia jest to jednostka powiatowa, która zapewnia opiekę stacjonarną osobom powyżej 18 roku życia przewlekle somatycznie chorym.

Filia DPS, działająca przy ulicy Norwida – Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie – zapewnia całodobową opiekę dla chłopców i mężczyzn z różnym stopniem upośledzenia umysłowego w wieku od 3 lat do 30 lat.