Remont sali wspólnymi siłami
¬ródło: Redakcja GPI
17.10.2019.   
17.10.2019.

 

Dzięki ¶rodkom z budżetu gminy wydatkowanym w ramach funduszu sołeckiego do sali wiejskiej w Zabielu zakupiono kuchenkę gazow± i zlew z szafk±. Ponadto, mieszkańcy Zabiela bezpłatnie przebudowali ¶cianę i pomalowali kuchnię w  sali wiejskiej.

- Jestem pełen uznania i wdzięczno¶ci za zaangażowanie i wysiłek mieszkańców Zabiela. Z funduszu sołeckiego korzystaj± wszystkie sołectwa gminy Kotla. Zachęcam mieszkańców do zastanowienia się nad zadaniami w swoich sołectwach, fundusz pomoże zrealizować te zamierzenia- mówi Wójt Łukasz Horbatowski.
Koszt doposażenia wyniósł 7 tysięcy 400 złotych. Oprócz tego zakupione zostan± farby, którymi mieszkańcy od¶wież± korytarz sali wiejskiej w Zabielu.