Podsumowali ognistą pasję w Kotli
Źródło: Redakcja GPI
07.11.2019.   
07.11.2019.

Strażacy z OSP w Kotli w tym miesiącu kończą działania związane z realizacją projektu „Ognista pasja” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.


Na sesji Rady Gminy w Kotli w dniu 29 października 2019 r. dokonano podsumowania działań projektowych z udziałem Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej w gminie Kotla  Arturem Szlempo, oraz partnerów projektu: Gminy Kotla reprezentowanej przez Wójta Łukasza Horbatowskiego, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli  reprezentowanego przez Dyrektora Halinę Ignacik oraz OSP Grochowice i OSP Chociemyśl. Obecni byli radni, sołtysi oraz inni goście zaproszeni na sesję. Wszystkim obecnym koordynator projektu Barbara Kobiela  w prezentacji multimedialnej przedstawiła osiągnięte rezultaty realizowanego w okresie dwuletnim od 1 lipca 2018 r. do 31 października 2019 r.