Kolejny sprzęt już gotowy do działania
Źródło: Redakcja GPI
07.11.2019.   
07.11.2019.

Jednostki OSP z terenu naszej gminy wzbogaciły się o nowy sprzęt. W skład wyposażenia znalazły się m.in. w motopompa pływająca, węże strażackie, piły do cięcia drewna, hydronetka oraz kurtyna wodna. Zakup doposażenia był możliwy dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu  „Mały Strażak” oraz dotacji z budżetu Gminy Kotla.

- Cieszymy się, że nasze jednostki doposażą się w kolejny nowy sprzęt. Gmina Kotla wsparła druhów poprzez udzielenie dotacji na zapewnienie wkładu własnego w kwocie blisko 2 tysiące 400 złotych – mówi wójt Łukasz Horbatowski.


Ochotnicza Straż Pożarna w Kotli pozyskała z WFOŚiGW kwotę 9 838,35 zł oraz z budżetu Gminy Kotla 1 093,15 zł, dzięki tym środkom zakupione zostały: motopompa pływająca, 15 sztuk węży strażackich W52 oraz 10 sztuk węży strażackich W75.

Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowicach pozyskała z WFOŚiGW kwotę 5 228,78 zł oraz 580, 97 zł z budżetu Gminy Kotla. Dzięki tym środkom zakupiono do jednostki  piłę do cięcia drewna, 10 sztuk węży strażackich W52 oraz 5 sztuk węży strażackich W75.

Natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Chociemyśli pozyskała z funduszu 6 099,98 zł  i 677,77 zł z budżetu Gminy Kotla. Środki te pozwoliły zakupić piłę do cięcia drewna, kurtynę wodną, hydronetkę i 10 sztuk węży strażackich W52 oraz 5 sztuk węży strażackich W75.

Łączna kwota przyznanych środków dla naszych trzech jednostek to 23 tysięcy 519 złotych.

Pomocy w zakresie opracowania wniosków przez nasze jednostki udzieliła Pani Kamila Suchocka-Szperlik z Urzędu Gminy Kotla.