Najładniejsze ogrody w Gminie Kotla
Źródło: Redakcja GPI
07.11.2019.   
07.11.2019.

 

86 ogrodów z terenu gminy Kotla rywalizowało o miano najładniejszego w 25. konkursie organizowanym przez Gminę Kotla i  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

Jury nie miało łatwego zadania. Komisja konkursowa w składzie: Anna Gniewosz, Wioletta Jańczak reprezentujące Urząd Gminy oraz Katarzyna Stec z Ośrodka Doradztwa Rolniczego oglądały i oceniały zgłoszone ogrody. Pod uwagę brano małą architekturę, ogólne wrażenie, wkład pracy właściciela oraz to czy ogród spełnia kryteria konkursu tj. czy jest  ekologiczny, posiada kompostownik, rośliny miododajne i czy właściciel zbiera deszczówkę.

- Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację konkursu. Paniom z sołectwa Sobczyce za przygotowanie sali i poczęstunku.  Zachęcamy do zgłaszania swoich ogrodów w przyszłym roku - mówi wójt Łukasz Horbatowski.

 
6 listopada w Sali Wiejskiej w Sobczycach nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. W wydarzeniu uczestniczyli Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski, Przewodnicząca Rady Gminy Halina Przybylska, Sekretarz Gminy Ewa Konarska-Jóźwiak, radni i sołtysi, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Kotla, pracownik Powiatowego Zespołu Doradców Katarzyna Stec, była Wójt Gminy Kotla i Honorowy Obywatel Gminy Czesława Kozłowska oraz wieloletni członek komisji konkursowej Nina Grabowska.

- „ Gościem wydarzenia była Pani Laura Wawerczak-Bojsza architekt krajobrazu z Pracowni Zieleni z Głogowa, która podczas spotkania przedstawiła w jaki sposób prowadzić ogród ekologiczny, jak założyć kompostownik, zbierać deszczówkę oraz zaprezentowała i podpowiadała jak urządzić ogród w stylu japońskim”- mówi dyrektor GOKiS Iwona Adamczak.

Jury uznało, że pierwsze miejsce należy się Pani Bożenie Moskal z Chociemyśli, która w nagrodę otrzymała kosiarkę elektryczną. Drugie miejsce należało do Pani Marzeny Zastawnej z Kotli i do niej powędrowała dmuchawa do liści. Trzecie miejsce zajęła Pani Grażyna Romańska z Sobczyc i w nagrodę otrzymała sekator i nożyce do żywopłotu. Wszyscy uczestnicy konkursu tradycyjnie otrzymali krzewy ozdobne.


Wszystkie nagrody ufundowali Gmina Kotla oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu edukacji ekologicznej w Gminie Kotla „Jestem Eko”
w 2019 r.

Na wszystkich gości czekał obiad przygotowany przez sołectwo Sobczyce.


Przekierowanie na stronę WFOŚiGW:https://wfosigw.wroclaw.pl/