Kulów wioską znaną?
Źródło: Redakcja GPI
16.11.2019.   
16.11.2019.

 

Kulów dzięki projektowi pt. „Kulów wioska nieznana” realizowanemu przez Stowarzyszenie Grochowice Zdrój ze środków Fundacji Santander, stał się wioską znaną, przynajmniej dla tych, co śledzili działania mieszkańców.

W ostatnich tygodniach zaangażowani wolontariusze dokonali nasadzeń roślin ozdobnych przy sali wiejskiej. Za kilka lat wysokie tuje będą ozdobą tego miejsca. Z kolei dzieci brały udział w konkursie plastycznym pt. „Kulów wioska nieznana”. Ich prace przedstawiały wioskę z różnej perspektywy.

 
A dla tych co nie śledzili zaangażowania mieszkańców Kulowa, przypominamy. Nastąpiły zmiany w przestrzeni publicznej, a w tym: przy sali wiejskiej zainstalowano stojak na rowery oraz urządzenie edukacyjne „kółko i krzyżyk”, zakupiono dwie gry plenerowe, które będą służyć wszystkim dzieciom z terenu gminy podczas organizowanych pikników i oczywiście posadzono tuje. Wspólnie z dziećmi stworzono miejsce dla książek – unikalną szafę pięknie odrestaurowaną, zakupiono specjalne siedzisko dla zapraszanych osób do czytania dzieciom. Odbyło się wiele spotkań z dziećmi, w tym warsztaty kulinarne, konkurs plastyczny, piknik rodzinny, na którym rozdano materiały promocyjne.

Całkowity koszt projektu wyniósł 8307,00 zł, w tym kwota grantu to 5000,00 zł oraz praca wolontariuszy wyceniona na 3307,00 zł.
Mieszkańcy Kulowa włożyli wiele pracy we wszystkie planowane działania projektowe, o których sukcesywnie informowaliśmy na tej stronie. Wszystkim osobom zaangażowanym nawet
w najdrobniejszą pomoc serdecznie dziękujemy.

Podziękowania należą się także partnerowi - Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kotli i jego animatorce Pani Marii Błażków za organizację działań z dziećmi oraz Wójtowi Gminy Kotla Panu Łukaszowi Horbatowskiemu za pomoc techniczną przy montażu urządzeń.

A to wszystko wioska zyskała dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Santander w programie „Tu mieszkam, tu zmieniam”.
Koordynator projektu: Barbara Kobiela