210 godzin zajęć na poprawę aktywności
Źródło: Redakcja GPI
26.11.2019.   
26.11.2019.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotli zakończyła się tegoroczna edycja  „Szkolny Klub Sportowy”.  W SKS brało udział 48 uczniów, którzy w styczniu zostali podzieleni na 3 grupy. W skład pierwszej grupy wchodziły  dziewczęta, które miały do dyspozycji zajęcia taneczne i ogólnorozwojowe, druga, to grupa chłopców – sportowa. Natomiast trzecia była grupą mieszaną z zajęciami ogólnorozwojowymi. Zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu.

- To kolejny rok, gdy dzieci z terenu naszej gminy dzięki pozyskanym przez nas środkom uczestniczą
w dodatkowych zajęciach sportowych i tanecznych. Tylko w tym roku zaplanowano aż 210 godzin takich zajęć - mówi Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.

 


 -Uczniowie uczestniczący w zajęciach reprezentowali szkołę nie tylko podczas wydarzeń w naszej gminie ale również podczas turniejów międzyszkolnych. Trenerami uczestników projektu byli nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli- dodała koordynator projektu Anna Marcinkowska.