PCPR z wyróżnieniem Minister Rodziny
Źródło: Redakcja GPI
26.11.2019.   
26.11.2019.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, przyznano nagrody oraz wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej. Jako jedyne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nagrodę otrzymała nasza głogowska instytucja.

- W tym roku zgłoszono w sumie 142 wnioski o nagrody. Przyznano 12 nagród oraz 11 wyróżnień (5 indywidualnych i 6 zespołowych) za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej - czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krystyna Piasecka-Olejniczak wraz z Prezes Polskiego Związku Niewidomych w Głogowie - Krystyną Kwolek oraz Urszulą Murzyńską – Prezes Stowarzyszenia na rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie” oraz Siostrą Przełożoną Małgorzatą Malską (Cisi Pracownicy Krzyża) odebrała wyróżnienie za znaczące osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej

Nagrodzona została wieloletnia, systemowa współpraca z organizacjami pozarządowymi, oparta na partnerstwie i wzajemnym porozumieniu oraz liczne nowatorskie inicjatywy skierowane do osób potrzebujących, w szczególności osób niepełnosprawnych (…) – doprecyzowuje Krystyna Piasecka-Olejniczak


Warto dodać, że już w październiku 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie nawiązało partnerstwo publiczno-społeczne „Razem dla współpracy”, aż z 9. organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, seniorów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie w okresie wieloletniej działalności w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi organizowało szereg  nowatorskich działań.
Dzięki nim w powiecie głogowskim wzrosła świadomość potrzeb osób z niepełnosprawnością, seniorów. Wspomniana koalicja z organizacjami pozarządowymi pozwoliła na realizację zadań w sposób odpowiadający rzeczywistym potrzebom wspomnianej grupy docelowej. Wartością dodaną współpracy pomiędzy instytucją a organizacjami trzeciego sektora jest aktywność nie tylko NGO, ale i ich członków. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie charakteryzuje duże zaangażowanie w działaniach na rzecz budowania i podtrzymywania dialogu z trzecim sektorem. - podsumowuje Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak