Pierwsze posiedzenie Rady Medycznej KGHM Polska Miedź S.A.
Źródło: Redakcja GPI
26.11.2019.   
26.11.2019.

26 listopada 2019 roku w warszawskiej siedzibie Spółki odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Medycznej KGHM Polska Miedź S.A. W jej składzie znaleźli się lekarze, naukowcy i przedstawiciele kadry zarządzającej KGHM. Rada ma za zadanie wspierać i inicjować wszelkie działania KGHM oraz Fundacji KGHM w zakresie szeroko zakrojonych działań lokalnych na rzecz zdrowia pracowników, mieszkańców Zagłębia Miedziowego oraz województwa dolnośląskiego.

– Liczymy, że tak szeroki skład Rady Medycznej pozwoli nam na prowadzenie merytorycznej i wyczerpującej debaty dotyczącej zagadnień związanych z problematyką zdrowia naszych pracowników i mieszkańców regionu – powiedział Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. Adam Bugajczuk, który przewodniczył obradom. – Powołanie tej rady to świadectwo jak wielką rolę przykładamy do bezpieczeństwa naszych pracowników, nie tylko w sensie dosłownym, ale również do bezpieczeństwa w sensie zdrowotnym – dodał prezes Bugajczuk.


W skład Rady wchodzą przedstawiciele kadry zarządzającej KGHM Polska Miedź S.A. W jej gronie znaleźli się również lekarze z Miedziowego Centrum Zdrowia z Lubina, która to placówka od wielu lat prowadzi zakrojone na bardzo szeroką skalę badania w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Rada i jej członkowie na bieżąco wspierać będą wszelkie działania KGHM związane z szeroko rozumianą profilaktyką zdrowotną. Jednocześnie nowo powołane ciało pomagać będzie w wypracowaniu rocznych i wieloletnich porozumień z gminami i powiatami Zagłębia Miedziowego.

Rada Medyczna KGHM Polska Miedź S.A. działać będzie na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników i mieszkańców regionu w zakresie profilaktyki zdrowotnej, przyczyn chorób i możliwości ich zapobiegania.

– Nasze świadczenia w ramach medycyny pracy gwarantują najwyższy poziom opieki medycznej dla pracowników lubińskiego koncernu – powiedział podczas posiedzenia dr Marek Ścieszka, dyrektor ds. medycznych Miedziowego Centrum Zdrowia – nie tylko na tle regionu, ale nawet na tle całego kraju.

Przykładem tych działań jest uruchomiony w listopadzie br. programu badań profilaktycznych w tym niskodawkowego badania TK (tomografia komputerowa) płuc oraz tzw. test „calcium score” czyli badanie zwapnień w naczyniach wieńcowych.

– Koncern KGHM istnieje od 1961 roku – mówił Janusz Piątkowski, dyrektor departamentu Polityki Ekologicznej lubińskiej spółki – od samego początku ekologia i opieka zdrowotna była bardzo ważnym aspektem naszej działalności.

Jak podkreślił dyr. Piątkowski w tym czasie poziom emisji do powietrza niebezpiecznych dla zdrowia substancji udało się zmniejszyć kilkunastokrotnie. Przykładem proekologicznych inwestycji KGHM Polska Miedź S.A. było oddanie do użytku Instalacji Odsiarczania Spalin przy Hucie Miedzi Głogów czy uruchomienie instalacji „Solinox” przy Hucie Miedzi Legnica, które wyeliminowały ostatecznie zagrożenia dla zdrowia mieszkańców z tytułu zanieczyszczeń atmosferycznych powstających w wyniku emisji gazów zawierających dwutlenek siarki.

Do udziału w pracach Rady Medycznej zaproszeni zostali również uznani naukowcy z najważniejszych ośrodków naukowych m.in. z Warszawy, Szczecina, Łodzi czy Wrocławia.

Lista Członków Rady Medycznej

Doktor nauk medycznych Leszek Gruszczyński – Miedziowe Centrum Zdrowia. Specjalista medycyny pracy odpowiedzialny za badania medyczne pracowników KGHM Polska Miedź S.A. i mieszkańców Zagłębia Miedziowego

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Horban – zastępca Dyrektora ds. Medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie

Doktor habilitowana nauk medycznych, profesor Instytutu Medycyny Pracy Beata Janasik – Instytut Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera, Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska, Kierownik Pracowni Analiz Metali

Doktor habilitowana inżynier Lucyna Kozłowska – Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Dietetyki, Pracownia Badania Metabolizmu Człowieka

Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński – specjalista w dziedzinie patomorfologii oraz genetyki klinicznej. Kierownik Katedry Onkologii i Zakładu Genetyki i Patomorfologii na Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Doktor habilitowany nauk medycznych Profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Bartosz Łoza – kierownik Kliniki Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychiatrycznego

Janusz Piątkowski – dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej KGHM Polska Miedź S.A.

Profesor doktor habilitowana nauk medycznych Anna Skoczyńska – Katedra i Klinik Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Doktor nauk medycznych Marek Ścieszka – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Medycznych Miedziowego Centrum Zdrowia

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Wąsowicz – Kierownik Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska Instytut Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera w Łodzi

Profesor doktor nauk medycznych Mirosław Wielgoś – Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego