Przedsiębiorco, sprawdź czy musisz dokonać wpisu do BDO
Źródło: Redakcja GPI
02.12.2019.   
02.12.2019.
Do końca roku każdy przedsiębiorca musi się zarejestrować w BDO (baza danych o produktach i opakowaniach). Nowy obowiązek wynika z ustawy i ma umożliwić sprawdzenie, czy przedsiębiorcy właściwie gospodarują odpadami. Za prowadzenie bazy odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski https://bdo.mos.gov.pl/

Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.