Z opłatkiem do osób niepełnosprawnych i starszych
Źródło: Redakcja GPI
09.12.2019.   
09.12.2019.

W sobotę w Grochowicach odbyło się tradycyjne Spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych i starszych, organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli. W świąteczny i  niepowtarzalny klimat  z wielkim zaangażowaniem wprowadzili wszystkich gości mali aktorzy, którzy wystąpili w Jasełkach w pięknych i niecodziennych strojach. Dzieci z Niepublicznego  Przedszkola w Głogówku pod czujnym okiem swoich opiekunów Pani Beaty Paszkowskiej, Pani Magdaleny Zdral, Magdaleny Kempa i Marioli Jabłońskiej–Pazdej przedstawiły sceny biblijne przeplatane kolędami.

Po przedstawieniu glos zabrali: ksiądz kanonik Andrzej Skoczylas – proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Marcina w Kotli oraz ksiądz Grzegorz Białobłocki – proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Krzepielowie, którzy poprowadzili wspólną modlitwę. Głos zabrali również: Sekretarz Gminy – Ewa Konarska – Jóźwiak, Przewodnicząca Rady Gminy w Kotli – Halina Przybylska, Wicestarosta Głogowski – Jeremi Hołownia, sołtys miejscowości Grochowice Krystyna Sadowska i Dyrektor GOPS w Kotli – Dorota Młodecka. Z ust zaproszonych gości popłynęły piękne życzenia dla wszystkich uczestników i ich rodzin.


Następnie wszyscy uczestnicy podzielili się opłatkiem. Po złożeniu sobie wzajemnych życzeń uczestnicy spotkania zasiedli do poczęstunku przygotowanego przez radę Sołecką miejscowości Grochowic.


W dalszej części tego wyjątkowego wieczoru uczestnicy mogli zaśpiewać wspólnie z miejscowym Zespołem Folklorystycznym „Grochowiczanki” kolędy i pastorałki bożonarodzeniowe. Ponadto wystąpiła gościnnie Grupa Artystyczna „Bez ograniczeń” z Uniwersytety Trzeciego Wieku w Głogowie. Organizatorzy zadbali również o to, by wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali małe upominki.


Spotkanie zostało zorganizowane ze środków Gminy Kotla oraz środków PFRON pozyskanych przez GOPS, za pośrednictwem PCPR w Głogowie, pozostających w dyspozycji Powiatu Głogowskiego.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób zaangażowały się w organizację tej wspaniałej uroczystości

Dyrektor GOPS w Kotli
Dorota Młodecka