Poprawią stan rowów
Źródło: Radio Plus Głogów
03.04.2007.   
03.04.2007.
Jeszcze w tym miesiącu gmina Kotla zatrudni pierwszą grupę pracowników w ramach robót publicznych. Dzięki porozumieniu gminy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Dolnośląskim Zarządem Melioracji 8 osób będzie pracowało na terenie gminy Kotla przy konserwacji cieków wodnych.. Mówi wójt gminy Kotla – Halina Fendorf. Najpilniejsze jest właśnie udrożnienie i odmulenie Kanału Krzyckiego, który przyjmuje wody spływające z innych cieków. Zły stan tego kanału spowodował zalanie pól okolicznych rolników czego konsekwencją jest znaczne opóźnienie wiosennych prac.